«Πώς, οι ποντιακές οργανώσεις της διασποράς, σε Αμερική και Αυστραλία, ενημερώνουν τη διεθνή κοινή γνώμη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου»

  • 6/6/2022

Ομιλητές: Κ. Τσιλφίδης, Π. Στεφανίδης, Π. Διαμάντης

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: SPORT