«Τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Σμύρνης και η συμβολή τους στην ανάδειξη του Μικρασιατικού ελληνισμού»

  • 14/3/2022

Ομιλητής : Γιώργος Αρχοντάκης, Φιλόλογος-ιστορικός, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS