«Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας»

  • 9/3/2022

Ομιλητής : Αναστάσιος Χατζηαναστασίου, Δρ Ιστορίας, εκπαιδευτικός, συγγραφέας

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS