«Το ποντιακό θέατρο εκείθεν του Αιγαίου»

  • 3/1/2022

Ομιλητής : Κώστας Φωτιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS