«Η συμβολή των νεοπροσφύγων ζωγράφων από τις χώρες της πρ. Σοβιετικής Ένωσης στην Ελλάδα», «Η συμβολή των νεοπροσφύγων γλυπτών από τις χώρες της πρ. Σοβιετικής Ένωσης στην Ελλάδα»

  • 27/12/2021

Ομιλητές: Λία Ελευθεριάδου, Γεώργιος Κικώτης

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS