«Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και το έργο της στην Αττική κατά την περίοδο 1923-1930»

  • 18/10/2021

Ομιλητής: Λουκάς Χριστοδούλου, ερευνητής-συγγραφέας, Πρόεδρος του Κέντρου Σπουδής & Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Ν. Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS