«Πρώτος διωγμός Ελλήνων στην οθωμανική αυτοκρατορία (1913-1914). Οι περιπτώσεις της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης»

  • 11/10/2021

Ομιλήτρια: Παρασκευή Ευσταθιάδου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS