Η ποιητική λειτουργία της γλώσσας του Νίκου Καπετανίδη στην εφημερίδα ΕΠΟΧΗ. Λογοτεχνικά και λαογραφικά στοιχεία

  • 22/9/2021

Ομιλήτρια: Μυροφόρα Ευσταθιάδου Διδάκτορα Λαογραφίας

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS