Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας: Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

  • 14/9/2021

Ομιλητής: Αντώνιος Κλάψης, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

  • Γλώσσα: GR
  • Είδος: FOCUS